پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک
search
  • پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک
  • پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک
  • پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک
  • پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک
  • پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک
  • پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک
پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک
پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک پنوماتیک شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک

شیلنگ پنوماتیک نرم و خشک

برای اطلاع از قیمت و موجودی به واتساپ پیام بدهید.

فروشنده شلنگ های پنوماتیک مخصوص

تعداد

لازم به ذکر است که فشار کاری شلنگهای پنوماتیک ۱۰ بار (واحد فشار) می باشد. البته شلنگهای مخصوص باد ۲۵ بار در دمای ۶۰ درجه موجود می باشد.

شیلنگ پنوماتیک 6

شیلنگ پنوماتیک 4

شیلنگ دپنوماتیک 8

شیلنگ پنوماتیک 10

شیلنگ پنوماتیک 12

مرجع های ویژه

16 محصول دیگر در همین شاخه همین شاخه: