مجموعه پنو رسان در راستای تامین و تعمیرات قطعات هیدرولیک، پنوماتیک، الکتریک و ابزار دقیق فعالیت خود را از سال 1386 آغاز نموده است.