فهرست محصولات بر اساس برند Bosch Rexroth

جهت اطلاعات بیشتر به سایت محصول مراجعه شود

www.boschrexroth.com

Rexroth
رهبر صنعت جهانی در پمپ های هیدرولیک
بوش Rexroth رهبر جهانی در طراحی پمپ های هیدرولیک، ساخت و
پیشرو نوآوری پمپ. خط کامل Rexroth پمپ هیدرولیک در خدمت
تقریبا هر صنعت در ساخت و فن آوری برنامه های کاربردی از قبیل راه آهن
مهندسی فرایند شیمیایی گیاهان، قدرت و مهندسی محیط زیست؛
مهندسی خودرو، ماشین آلات پردازش پلاستیک، صنعت مقاله، پرس، تست
چندمنظوره و سیستم های شبیه سازی و مهندسی دریایی / دریایی، پروژه های خاص و مدنی /
مهندسی آب، تکنولوژی حمل و نقل و ابزار و ماشین آلات.