فهرست محصولات بر اساس برند herion

جهت اطلاعات بیشتر به سایت محصولات مراجعه شود

http://www.herion-system.com

Herionتولید طیف وسیعی از دریچه های سیم پیچی بشکل استوانه برای ایجاد میدان مغناطیسی برای کاربردهای مختلف  در صنعت خود را با کیفیت بالا و قابلیت اطمینان شناخته می شود. Herion ارائه فرآیند صنعت با بیش از 50 نوع مختلف از سیم پیچی بشکل استوانه برای ایجاد میدان مغناطیسی سوپاپ Poppet Actuated که همه گرفته در اندازه پورت، عمل، متوسط ​​ترجیح داده، عملکرد و جریان است. Herion نیز در سیم پیچی بشکل استوانه برای ایجاد میدان مغناطیسی سوپاپ نامور، که در دسترس هستند در نسخه های سیم پیچ منفرد و دوگانه، و مناسب برای مناطق امن و خطرناک است.

متاسفیم برای این مشکل

برای مورد درخواستی دوباره جستجو نمائید