فهرست محصولات بر اساس برند Tork

جهت اطلاعات بیشتر به سایت محصول مراجعه شود

www.tork.com

عملگر پنوماتیکی


Pneumatic actuator
عمگلر پنوماتیکی : عملگر پنوماتیکی وسیله ای است که با نیروی باد (هوای فشرده ) عمل کرده و باعث به حرکت درآوردن پیستون بصورت افقی یا دورانی می نماید .
عملگر پنوماتیکی در باز و بسته نمودن انواع شیرآلات مورد استفاده قرار می گیرد . و در توان های مختلف بر اساس واحد نیوتن در دسترس می باشد.

استفاده از عملگر پنوماتیکی در محیط هایی که برق وجود ندارد و یا استفاده از آن خطرناک می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
جهت راه اندازی عملگر پنوماتیکی به متعلقات دیگری نیاز می باشد ، شامل شیر برقی یا شیر نامور که وظیفه دریافت دستور قطع و وصل از اپراتور و راه اندازی عملگر را دارد . سوئیچ باکس یا نمایانگر باز و بسته بودن شیر نیز بر روی عملگر قرار میگیرد تا باز یا بسته بودن شیر در خط را نشان دهد . براکت قطعه فلزی که در زمان کوپل عملگر بر روی شیر مورد نیاز می باشد.