فهرست محصولات بر اساس برند Vickers - Eaton

جهت اطلاعات بیشتر به سایت محصول مراجعه شود

www.eaton.com

ویکرز ®، یکی از با تجربه ترین و مورد احترام در نام های هیدرولیک، بخشی از ایتون در سال 1999 شد. یک منبع جامع از قدرت و حرکت اجزاء و سیستم های کنترل، ویکرز پره و پمپ های پیستون، سوپاپ ها، کنترل الکترو هیدرولیک، سیلندر و محصولات تصفیه صنعتی، تلفن همراه، هوافضا، دریایی و برنامه های کاربردی در سراسر جهان دفاع یافت. ویکرز نیز پیشگام صنعت مایع سرویس تجزیه و تحلیل، سنت با افتخار توسط آزمایشگاه سیالات تجزیه و تحلیل ایتون ادامه داد.